۱۱۶۴ (قمری)

۱۱۶۴ (قمری)، هزار و صد و شصت و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی‌ام نوامبر سال ۱۷۵۰ میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۳۰  ۱۱۴۰  ۱۱۵۰  ۱۱۶۰  ۱۱۷۰  ۱۱۸۰  ۱۱۹۰ 

سال: ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ - ۱۱۶۴ - ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش