۱۱۹۵ (قمری)

۱۱۹۵ (قمری)، هزار و صد و نود و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هشتم دسامبر سال ۱۷۸۰ میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۶۰  ۱۱۷۰  ۱۱۸۰  ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰ 

سال: ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ - ۱۱۹۵ - ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش