۱۲۱۹ (خورشیدی)

سال ۱۲۱۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۱۹ هزار و دویست و نوزدهمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۸۰  ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰ 

سال: ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ - ۱۲۱۹ - ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲
۱۲۱۹ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۴۰ – ۱٬۸۴۱
هجری قمری ۱٬۲۵۵ – ۱٬۲۵۶
گاه‌شماری گرگوری 1840
MDCCCXL
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۵۹۳
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۴۹
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۴ – −۳
گاه‌شماری بربری ۲٬۷۹۰
گاه‌شماری بودایی ۲٬۳۸۴
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۰۲
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۴۸ – ۷٬۳۴۹
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۵۱ – ۱٬۳۵۲
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۵۶ – ۱٬۵۵۷
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۳۲ – ۱٬۸۳۳
سال عبری ۵٬۶۰۰ ۵٬۶۰۱
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۸۹۵ – ۱٬۸۹۶
 - ساکا سموت ۱٬۷۶۲ – ۱٬۷۶۳
 - کالی یوگا ۴٬۹۴۱ – ۴٬۹۴۲
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۴۰
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۷۳
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۳۸۳

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش