۱۲۲۴ (خورشیدی)

سال ۱۲۲۴ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۲۴ هزار و دویست و بیست و چهارمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰ 

سال: ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ - ۱۲۲۴ - ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷
۱۲۲۴ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۴۵ – ۱٬۸۴۶
هجری قمری ۱٬۲۶۰ – ۱٬۲۶۲
گاه‌شماری گرگوری 1845
MDCCCXLV
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۵۹۸
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۵۴
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۱ – ۲
گاه‌شماری بربری ۲٬۷۹۵
گاه‌شماری بودایی ۲٬۳۸۹
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۰۷
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۵۳ – ۷٬۳۵۴
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۵۶ – ۱٬۳۵۷
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۶۱ – ۱٬۵۶۲
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۳۷ – ۱٬۸۳۸
سال عبری ۵٬۶۰۵ ۵٬۶۰۶
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۰۰ – ۱٬۹۰۱
 - ساکا سموت ۱٬۷۶۷ – ۱٬۷۶۸
 - کالی یوگا ۴٬۹۴۶ – ۴٬۹۴۷
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۴۵
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۷۸
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۳۸۸

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش