۱۲۲۶ (خورشیدی)

سال ۱۲۲۶ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۲۶ هزار و دویست و بیست و ششمین سال هجری خورشیدی، سالی کبیسه است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰ 

سال: ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ - ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹
۱۲۲۶ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۴۷ – ۱٬۸۴۸
هجری قمری ۱٬۲۶۳ – ۱٬۲۶۴
گاه‌شماری گرگوری 1847
MDCCCXLVII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۰۰
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۵۶
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۳ – ۴
گاه‌شماری بربری ۲٬۷۹۷
گاه‌شماری بودایی ۲٬۳۹۱
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۰۹
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۵۵ – ۷٬۳۵۶
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۵۸ – ۱٬۳۵۹
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۶۳ – ۱٬۵۶۴
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۳۹ – ۱٬۸۴۰
سال عبری ۵٬۶۰۷ ۵٬۶۰۸
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۰۲ – ۱٬۹۰۳
 - ساکا سموت ۱٬۷۶۹ – ۱٬۷۷۰
 - کالی یوگا ۴٬۹۴۸ – ۴٬۹۴۹
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۴۷
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۸۰
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۳۹۰

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

محمد غفاری نقاش ایرانی

درگذشتگان ویرایش