۱۲۲۶ (قمری)

۱۲۲۶ (قمری)، هزار و دویست و بیست و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و ششم ژانویه سال ۱۸۱۱ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰ 

سال: ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ - ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش