۱۲۲۷ (قمری)

۱۲۲۷ (قمری)، هزار و دویست و بیست و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با شانزدهم ژانویه سال ۱۸۱۲ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰ 

سال: ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان

وابسته