۱۲۲۹ (خورشیدی)

سال ۱۲۲۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۲۹ هزار و دویست و بیست و نهمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰ 

سال: ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲
۱۲۲۹ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۵۰ – ۱٬۸۵۱
هجری قمری ۱٬۲۶۶ – ۱٬۲۶۷
گاه‌شماری گرگوری 1850
MDCCCL
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۰۳
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۵۹
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۶ – ۷
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۰۰
گاه‌شماری بودایی ۲٬۳۹۴
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۱۲
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۵۸ – ۷٬۳۵۹
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۶۱ – ۱٬۳۶۲
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۶۶ – ۱٬۵۶۷
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۴۲ – ۱٬۸۴۳
سال عبری ۵٬۶۱۰ ۵٬۶۱۱
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۰۵ – ۱٬۹۰۶
 - ساکا سموت ۱٬۷۷۲ – ۱٬۷۷۳
 - کالی یوگا ۴٬۹۵۱ – ۴٬۹۵۲
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۵۰
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۸۳
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۳۹۳

مناسبت‌ها

ویرایش

رویدادها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش