۱۲۳۸ (خورشیدی)

سال ۱۲۳۸ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۳۸ هزار و دویست و سی و هشتمین سال هجری خورشیدی، سالی کبیسه است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰ 

سال: ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ - ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱
۱۲۳۸ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۵۹ – ۱٬۸۶۰
هجری قمری ۱٬۲۷۵ – ۱٬۲۷۶
گاه‌شماری گرگوری 1859
MDCCCLIX
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۱۲
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۶۸
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۱۵ – ۱۶
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۰۹
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۰۳
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۲۱
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۶۷ – ۷٬۳۶۸
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۷۰ – ۱٬۳۷۱
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۷۵ – ۱٬۵۷۶
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۵۱ – ۱٬۸۵۲
سال عبری ۵٬۶۱۹ ۵٬۶۲۰
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۱۴ – ۱٬۹۱۵
 - ساکا سموت ۱٬۷۸۱ – ۱٬۷۸۲
 - کالی یوگا ۴٬۹۶۰ – ۴٬۹۶۱
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۵۹
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۹۲
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۰۲

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش