دهه ۱۲۴۰ (پیش از میلاد)

(تغییرمسیر از ۱۲۴۲ (پیش از میلاد))

دهه ۱۲۴۰ (پیش از میلاد) صد و بیست و چهارمین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰ 

سال: ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ - ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان