۱۲۵۳ (خورشیدی)

سال ۱۲۵۳ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۵۳ هزار و دویست و پنجاه و سومین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰ 

سال: ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ - ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶
۱۲۵۳ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۷۴ – ۱٬۸۷۵
هجری قمری ۱٬۲۹۰ – ۱٬۲۹۱
گاه‌شماری گرگوری 1874
MDCCCLXXIV
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۲۷
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۸۳
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۳۰ – ۳۱
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۲۴
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۱۸
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۳۶
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۸۲ – ۷٬۳۸۳
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۸۵ – ۱٬۳۸۶
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۹۰ – ۱٬۵۹۱
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۶۶ – ۱٬۸۶۷
سال عبری ۵٬۶۳۴ ۵٬۶۳۵
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۲۹ – ۱٬۹۳۰
 - ساکا سموت ۱٬۷۹۶ – ۱٬۷۹۷
 - کالی یوگا ۴٬۹۷۵ – ۴٬۹۷۶
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۷۴
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۰۷
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۱۷

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش