۱۲۵۵ (خورشیدی)

سال ۱۲۵۵ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۵۵ هزار و دویست و پنجاه و پنجمین سال هجری خورشیدی، سالی کبیسه است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰ 

سال: ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ - ۱۲۵۵ - ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸
۱۲۵۵ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۷۶ – ۱٬۸۷۷
هجری قمری ۱٬۲۹۲ – ۱٬۲۹۳
گاه‌شماری گرگوری 1876
MDCCCLXXVI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۲۹
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۸۵
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۳۲ – ۳۳
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۲۶
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۲۰
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۳۸
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۸۴ – ۷٬۳۸۵
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۸۷ – ۱٬۳۸۸
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۹۲ – ۱٬۵۹۳
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۶۸ – ۱٬۸۶۹
سال عبری ۵٬۶۳۶ ۵٬۶۳۷
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۳۱ – ۱٬۹۳۲
 - ساکا سموت ۱٬۷۹۸ – ۱٬۷۹۹
 - کالی یوگا ۴٬۹۷۷ – ۴٬۹۷۸
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۷۶
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۰۹
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۱۹

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش