۱۲۵۸ (خورشیدی)

سال ۱۲۵۸ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۵۸ هزار و دویست و پنجاه و هشتمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰ 

سال: ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱
۱۲۵۸ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۷۹ – ۱٬۸۸۰
هجری قمری ۱٬۲۹۶ – ۱٬۲۹۷
گاه‌شماری گرگوری 1879
MDCCCLXXIX
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۳۲
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۸۸
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۳۵ – ۳۶
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۲۹
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۲۳
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۴۱
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۸۷ – ۷٬۳۸۸
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۹۰ – ۱٬۳۹۱
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۹۵ – ۱٬۵۹۶
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۷۱ – ۱٬۸۷۲
سال عبری ۵٬۶۳۹ ۵٬۶۴۰
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۳۴ – ۱٬۹۳۵
 - ساکا سموت ۱٬۸۰۱ – ۱٬۸۰۲
 - کالی یوگا ۴٬۹۸۰ – ۴٬۹۸۱
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۷۹
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۱۲
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۲۲

رویدادها

درگذشت‌ها