۱۲۵۹ (خورشیدی)

سال ۱۲۵۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی


سال ۱۲۵۹' هجری خورشیدی،

سده‌ها: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه‌ها: ۱۲۲۰ ۱۲۳۰ ۱۲۴۰ ۱۲۵۰ ۱۲۶۰ ۱۲۷۰ ۱۲۸۰
سال‌ها: ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲

رویدادها

زادروزها

درگذشت‌ها