۱۲۶۱ (قمری)

۱۲۶۱ (قمری)، هزار و دویست و شصت و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دهم ژانویه سال ۱۸۴۵ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰ 

سال: ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ - ۱۲۶۱ - ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش