۱۲۶۴ (قمری)

۱۲۶۴ (قمری)، هزار و دویست و شصت و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نهم دسامبر سال ۱۸۴۷ میلادی است. == رویدادها ==پس از مرگ محمد شاه، ولیعهد او، ناصرالدین میرزا، با درایت میرزا تقی خان فراهانی بر تخت پادشاهی نشست. ناصرالدین شاه جوان در آغاز سلتنطش، میرزا تقی خان را با لقب امیر کبیر به مقام صدر اعظمی برگزید و به او در اداره امور کشور اختیار تام بخشید.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰ 

سال: ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ - ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷

مناسبت‌هاویرایش

- آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار چهارمین پادشاه قاجار

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش