۱۲۶۴ (قمری)

۱۲۶۴ (قمری)، هزار و دویست و شصت و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نهم دسامبر سال ۱۸۴۷ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰ 

سال: ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ - ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

- آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار چهارمین پادشاه قاجار

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش