۱۲۷۳ (خورشیدی)

سال ۱۲۷۳ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۷۳ هزار و دویست و پنجاهمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰ 

سال: ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ - ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶
۱۲۷۳ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۹۴ – ۱٬۸۹۵
هجری قمری ۱٬۳۱۱ – ۱٬۳۱۲
گاه‌شماری گرگوری 1894
MDCCCXCIV
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۴۷
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۰۳
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۵۰ – ۵۱
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۴۴
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۳۸
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۵۶
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۰۲ – ۷٬۴۰۳
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۰۵ – ۱٬۴۰۶
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۱۰ – ۱٬۶۱۱
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۸۶ – ۱٬۸۸۷
سال عبری ۵٬۶۵۴ ۵٬۶۵۵
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۴۹ – ۱٬۹۵۰
 - ساکا سموت ۱٬۸۱۶ – ۱٬۸۱۷
 - کالی یوگا ۴٬۹۹۵ – ۴٬۹۹۶
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۹۴
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۲۷
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۳۷

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان

منابع

  1. حسن صدیق (۱۳۷۲نامداران اراک، به کوشش محمدرضا محتاط.، نشر کارا، ص. ۲۱۳
  2. صاحب حکم تحریم تنباکو در عهد ناصرالدین شاهی