۱۲۸۹ (خورشیدی)

سال ۱۲۸۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۸۹ هزار و دویست و هشتاد و نهمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰ 

سال: ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ - ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲
۱۲۸۹ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۱۰ – ۱٬۹۱۱
هجری قمری ۱٬۳۲۷ – ۱٬۳۲۹
گاه‌شماری گرگوری 1910
MCMX
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۶۳
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۱۹
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۶۶ – ۶۷
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۶۰
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۵۴
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۷۲
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۱۸ – ۷٬۴۱۹
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۲۱ – ۱٬۴۲۲
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۲۶ – ۱٬۶۲۷
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۰۲ – ۱٬۹۰۳
سال عبری ۵٬۶۷۰ ۵٬۶۷۱
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۶۵ – ۱٬۹۶۶
 - ساکا سموت ۱٬۸۳۲ – ۱٬۸۳۳
 - کالی یوگا ۵٬۰۱۱ – ۵٬۰۱۲
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۱۰
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۴۳
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۵۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

  • ۲ اسفند - گاه‌شماری هجری شمسی بُرجی در دوره دوم مجلس شورای ملی ایران در ۲ اسفند (حوت) ۱۲۸۹ خورشیدی (مطابق ۲۱ صفر ۱۳۲۹ قمری)، به عنوان مقیاس رسمی زمان محاسبات مالی کشور پذیرفته شد.

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش