۱۲۹۳ (خورشیدی)

سال ۱۲۹۳ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۹۳ هزار و دویست و نود و سومین سال هجری خورشیدی سالی عادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰ 

سال: ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ - ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶
۱۲۹۳ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۱۴ – ۱٬۹۱۵
هجری قمری ۱٬۳۳۲ – ۱٬۳۳۳
گاه‌شماری گرگوری 1914
MCMXIV
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۶۷
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۲۳
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۷۰ – ۷۱
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۶۴
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۵۸
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۷۶
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۲۲ – ۷٬۴۲۳
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۲۵ – ۱٬۴۲۶
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۳۰ – ۱٬۶۳۱
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۰۶ – ۱٬۹۰۷
سال عبری ۵٬۶۷۴ ۵٬۶۷۵
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۶۹ – ۱٬۹۷۰
 - ساکا سموت ۱٬۸۳۶ – ۱٬۸۳۷
 - کالی یوگا ۵٬۰۱۵ – ۵٬۰۱۶
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۱۴
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۴۷
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۵۷

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

بدون تاریخ دقیق

درگذشت‌ها ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش