۱۲۹۳ (خورشیدی)

سال ۱۲۹۳ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۲۹۳ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه‌ها: ۱۲۶۰ ۱۲۷۰ ۱۲۸۰ ۱۲۹۰ ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰
سال‌ها: ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶

رویدادها

زادروزها

اردیبهشت

مهر

دی

بدون تاریخ دقیق

درگذشت‌ها

منابع


پیوند به بیرون