باز کردن منو اصلی

۱۲۹۵ (خورشیدی)

سال ۱۲۹۵ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

رویدادهاویرایش

  • ۲۶ اردیبهشت- امضای قرارداد سری سایکس-پیکو میان انگلستان و فرانسه در مورد تقسیم بخش‌هایی از سرزمین‌های حکومت عثمانی میان این دو کشور
  • ۱۴ تیر - دستور آمریکا بر مسدود کردن دارایی‌های ایران

زادروزهاویرایش

مرگ‌هاویرایش