۱۳۰۳ (قمری)

۱۳۰۳ (قمری)، هزار و سیصد و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دهم اکتبر سال ۱۸۸۵ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰ 

سال: ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶

رویدادها

محرم

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان

وابسته