۱۳۰۵ (قمری)، هزار و سیصد و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نوزدهم سپتامبر سال ۱۸۸۷ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰ 

سال: ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش