دهه ۱۳۰۰ (پیش از میلاد)

(تغییرمسیر از ۱۳۰۸ (پیش از میلاد))

دهه ۱۳۰۰ (پیش از میلاد) صد و سیمین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰ 
سال: ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادها

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش