۱۳۱۱ (قمری)، هزار و سیصد و یازدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پانزدهم ژوئیهٔ سال ۱۸۹۳ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰ 

سال: ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش