۱۳۱۲ (خورشیدی)

سال ۱۳۱۲ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۱۲ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۲۸۰ ۱۲۹۰ ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰
سال‌ها: ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵

رویدادها

زادروزها

؛ نامعلوم:

درگذشت‌ها

منابع

پیوند به بیرون