۱۳۱۷ (قمری)

۱۳۱۷ (قمری)، هزار و سیصد و هفدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوازدهم مه سال ۱۸۹۹ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰ 

سال: ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش