۱۳۱۹ (خورشیدی)

سال ۱۳۱۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۳۱۹ هزار و سیصد و نوزدهمین سال هجری خورشیدی سالی عادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰ 

سال: ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲
۱۳۱۹ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۴۰ – ۱٬۹۴۱
هجری قمری ۱٬۳۵۸ – ۱٬۳۵۹
گاه‌شماری گرگوری 1940
MCMXL
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۹۳
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۴۹
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۹۶ – ۹۷
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۹۰
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۸۴
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۳۰۲
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۴۸ – ۷٬۴۴۹
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۵۱ – ۱٬۴۵۲
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۵۶ – ۱٬۶۵۷
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۳۲ – ۱٬۹۳۳
سال عبری ۵٬۷۰۰ ۵٬۷۰۱
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۹۵ – ۱٬۹۹۶
 - ساکا سموت ۱٬۸۶۲ – ۱٬۸۶۳
 - کالی یوگا ۵٬۰۴۱ – ۵٬۰۴۲
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۴۰
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۷۳
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۸۳

رویدادها

ویرایش

زادروزها

ویرایش
تاریخ نامشخص

درگذشت‌ها

ویرایش

منابع

ویرایش