۱۳۲۰ (خورشیدی)

سال ۱۳۲۰ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۳۲۰ هزار و سیصد و بیستمین سال هجری خورشیدی سالی عادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰ 

سال: ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳
۱۳۲۰ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۴۱ – ۱٬۹۴۲
هجری قمری ۱٬۳۵۹ – ۱٬۳۶۰
گاه‌شماری گرگوری 1941
MCMXLI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۹۴
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۵۰
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۹۷ – ۹۸
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۹۱
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۸۵
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۳۰۳
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۴۹ – ۷٬۴۵۰
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۵۲ – ۱٬۴۵۳
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۵۷ – ۱٬۶۵۸
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۳۳ – ۱٬۹۳۴
سال عبری ۵٬۷۰۱ ۵٬۷۰۲
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۹۶ – ۱٬۹۹۷
 - ساکا سموت ۱٬۸۶۳ – ۱٬۸۶۴
 - کالی یوگا ۵٬۰۴۲ – ۵٬۰۴۳
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۴۱
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۷۴
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۸۴

رویدادها ویرایش

تاریخ نامعلوم

زادروزها ویرایش

درگذشت‌ها ویرایش

منابع ویرایش