۱۳۲۴ (خورشیدی)

سال ۱۳۲۴ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۳۲۴ هزار و سیصد و بیست و چهارمین سال هجری خورشیدی سالی عادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰ 

سال: ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷
۱۳۲۴ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۴۵ – ۱٬۹۴۶
هجری قمری ۱٬۳۶۴ – ۱٬۳۶۵
گاه‌شماری گرگوری 1945
MCMXLV
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۹۸
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۵۴
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۱۰۱ – ۱۰۲
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۹۵
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۸۹
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۳۰۷
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۵۳ – ۷٬۴۵۴
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۵۶ – ۱٬۴۵۷
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۶۱ – ۱٬۶۶۲
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۳۷ – ۱٬۹۳۸
سال عبری ۵٬۷۰۵ ۵٬۷۰۶
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۲٬۰۰۰ – ۲٬۰۰۱
 - ساکا سموت ۱٬۸۶۷ – ۱٬۸۶۸
 - کالی یوگا ۵٬۰۴۶ – ۵٬۰۴۷
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۴۵
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۷۸
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۸۸

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

درگذشت‌ها ویرایش

منابع ویرایش

  1. حسن صدیق (۱۳۷۲نامداران اراک، به کوشش محمدرضا محتاط.، نشر کارا، ص. ۲۱۳