۱۳۳۰ (خورشیدی)

سال ۱۳۳۰ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۳۰ هجری خورشیدی سالی عادی است.


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰
سال‌ها: ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳

زادروزهاویرایش

تاریخ نامشخص

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش