۱۳۳۲ (قمری)

۱۳۳۲ (قمری)، هزار و سیصد و سی و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی‌ام نوامبر سال ۱۹۱۳ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰ 

سال: ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش