۱۳۳۲ (قمری)

سال هجری قمری

۱۳۳۲ (قمری)، هزار و سیصد و سی و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی‌ام نوامبر سال ۱۹۱۳ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰ 

سال: ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش