باز کردن منو اصلی

۱۳۴۱ (خورشیدی)

سال ۱۳۴۱ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

مرگ‌هاویرایش

منابعویرایش

  1. لطفی‌نیا، سلیمان. «روزشمار تاریخ». هفته‌نامۀ امرداد، شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱، سال سیزدهم، شمارۀ ۲۸۹، ص ۸.