۱۳۴۱ (خورشیدی)

سال ۱۳۴۱ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۳۴۱ هزار و سیصد و چهل و یکمین سال هجری خورشیدی سالی کبیسه بود.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰ 

سال: ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ - ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴
۱۳۴۱ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۶۲ – ۱٬۹۶۳
هجری قمری ۱٬۳۸۱ – ۱٬۳۸۲
گاه‌شماری گرگوری 1962
MCMLXII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۷۱۵
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۷۱
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۱۱۸ – ۱۱۹
گاه‌شماری بربری ۲٬۹۱۲
گاه‌شماری بودایی ۲٬۵۰۶
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۳۲۴
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۷۰ – ۷٬۴۷۱
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۷۳ – ۱٬۴۷۴
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۷۸ – ۱٬۶۷۹
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۵۴ – ۱٬۹۵۵
سال عبری ۵٬۷۲۲ ۵٬۷۲۳
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۲٬۰۱۷ – ۲٬۰۱۸
 - ساکا سموت ۱٬۸۸۴ – ۱٬۸۸۵
 - کالی یوگا ۵٬۰۶۳ – ۵٬۰۶۴
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۶۲
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۹۵
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۵۰۵

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

مرگ‌ها ویرایش

منابع ویرایش

  1. لطفی‌نیا، سلیمان. «روزشمار تاریخ». هفته‌نامۀ امرداد، شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱، سال سیزدهم، شمارۀ ۲۸۹، ص ۸.