۱۳۴۱ (خورشیدی)

سال ۱۳۴۱ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

مرگ‌هاویرایش

منابعویرایش

  1. لطفی‌نیا، سلیمان. «روزشمار تاریخ». هفته‌نامۀ امرداد، شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱، سال سیزدهم، شمارۀ ۲۸۹، ص ۸.