باز کردن منو اصلی

۱۳۴۲ (خورشیدی)

سال ۱۳۴۲ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

درگذشتگانویرایش

منابعویرایش

  1. بیرشک، احمد، کارنامهٔ بیست و هشت سال خدمت گروه فرهنگی هدف، از ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۵ (۲۵۰۷ تا ۲۵۳۵)، تهران: ۲۵۳۶، به یادگار آغاز نیمهٔ دوم قرن اول شاهنشاهی پهلوی، ص ۳۷-۱.