۱۳۴۴ (قمری)

۱۳۴۴ (قمری)، هزار و سیصد و چهل و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و دوم ژوئیه سال ۱۹۲۵ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰ 

سال: ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ - ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش