۱۳۴۸ (خورشیدی)

سال ۱۳۴۸ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۴۸ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰ ۱۳۷۰
سال‌ها: ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱

رویدادهاویرایش

برگزاری اولین کنکور سراسری با ۴۷٬۷۰۳ نفر داوطلب.

زادروزهاویرایش


درگذشت‌هاویرایش