باز کردن منو اصلی

۱۳۴۸ (خورشیدی)

سال ۱۳۴۸ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

رویدادهاویرایش

برگزاری اولین کنکور سراسری با ۴۷٬۷۰۳ نفر داوطلب.

زادروزهاویرایش

درگذشت‌هاویرایش