۱۳۴۸ (خورشیدی)

سال ۱۳۴۸ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۴۸ هجری خورشیدی، سالی عادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰ 

سال: ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱
۱۳۴۸ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۶۹ – ۱٬۹۷۰
هجری قمری ۱٬۳۸۸ – ۱٬۳۸۹
گاه‌شماری گرگوری 1969
MCMLXIX
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۷۲۲
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۷۸
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۱۲۵ – ۱۲۶
گاه‌شماری بربری ۲٬۹۱۹
گاه‌شماری بودایی ۲٬۵۱۳
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۳۳۱
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۷۷ – ۷٬۴۷۸
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۸۰ – ۱٬۴۸۱
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۸۵ – ۱٬۶۸۶
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۶۱ – ۱٬۹۶۲
سال عبری ۵٬۷۲۹ ۵٬۷۳۰
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۲٬۰۲۴ – ۲٬۰۲۵
 - ساکا سموت ۱٬۸۹۱ – ۱٬۸۹۲
 - کالی یوگا ۵٬۰۷۰ – ۵٬۰۷۱
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۶۹
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۳۰۲
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۵۱۲

رویدادها

ویرایش

زادروزها

ویرایش

تاریخ نامشخص

درگذشت‌ها

ویرایش

منابع

ویرایش