باز کردن منو اصلی

۱۳۵۰ (خورشیدی)

سال ۱۳۵۰ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

رویدادهاویرایش

اکران فیلم سینمایی قیصر

زادروزهاویرایش

درگذشت‌هاویرایش

فروردینویرایش

تیرویرایش

شهریورویرایش

مهرویرایش

منابعویرایش

  1. حسن صدیق (۱۳۷۲نامداران اراک، به کوشش محمدرضا محتاط.، نشر کارا، ص. ۲۰۸