باز کردن منو اصلی

۱۳۵۰ (خورشیدی)

سال ۱۳۵۰ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

رویدادهاویرایش

اکران فیلم سینمایی قیصر

زادروزهاویرایش

فروردین

مرداد

آبان

دی

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش

  1. حسن صدیق (۱۳۷۲نامداران اراک، به کوشش محمدرضا محتاط.، نشر کارا، ص. ۲۰۸