باز کردن منو اصلی

۱۳۵۴ (خورشیدی)

سال ۱۳۵۴ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

فروردین

اردیبهشت

خرداد

مرداد

شهریور

دی


درگذشت‌هاویرایش

مرداد

اسفند

بدون تاریخ دقیق

  • محسن رئیس، دیپلمات ایرانی و وزیر امور خارجه ایران.

منابعویرایش