۱۳۵۶ (خورشیدی)

سال ۱۳۵۶ در گاه‌شمار هجری خورشیدی


سال ۱۳۵۶ هجری خورشیدی، سال عادی است.

سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰ ۱۳۷۰ ۱۳۸۰
سال‌ها: ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

درگذشت‌هاویرایش