۱۳۵۶ (خورشیدی)

سال ۱۳۵۶ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۵۶ هجری خورشیدی سال عادی بود.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰ 

سال: ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ - ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹
۱۳۵۶ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۷۷ – ۱٬۹۷۸
هجری قمری ۱٬۳۹۷ – ۱٬۳۹۸
گاه‌شماری گرگوری 1977
MCMLXXVII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۷۳۰
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۸۶
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۱۳۳ – ۱۳۴
گاه‌شماری بربری ۲٬۹۲۷
گاه‌شماری بودایی ۲٬۵۲۱
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۳۳۹
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۸۵ – ۷٬۴۸۶
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۸۸ – ۱٬۴۸۹
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۹۳ – ۱٬۶۹۴
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۶۹ – ۱٬۹۷۰
سال عبری ۵٬۷۳۷ ۵٬۷۳۸
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۲٬۰۳۲ – ۲٬۰۳۳
 - ساکا سموت ۱٬۸۹۹ – ۱٬۹۰۰
 - کالی یوگا ۵٬۰۷۸ – ۵٬۰۷۹
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۷۷
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۳۱۰
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۵۲۰

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

درگذشت‌ها ویرایش