۱۳۶۵ (قمری)

۱۳۶۵ (قمری)، هزار و سیصد و شصت و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با ششم دسامبر سال ۱۹۴۵ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰ 

سال: ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ - ۱۳۶۵ - ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش