۱۳۶۹ (قمری)

۱۳۶۹ (قمری)، هزار و سیصد و شصت و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و چهارم اکتبر سال ۱۹۴۹ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰ 

سال: ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ - ۱۳۶۹ - ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

هومن اسدی ولاشدی

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش