۱۳۷۱ (خورشیدی)

سال ۱۳۷۱ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۷۱ هجری خورشیدی، سالی عادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰ 

سال: ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴
۱۳۷۱ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۹۲ – ۱٬۹۹۳
هجری قمری ۱٬۴۱۲ – ۱٬۴۱۳
گاه‌شماری گرگوری 1992
MCMXCII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۷۴۵
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۳۰۱
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۱۴۸ – ۱۴۹
گاه‌شماری بربری ۲٬۹۴۲
گاه‌شماری بودایی ۲٬۵۳۶
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۳۵۴
گاه‌شماری رومی ۷٬۵۰۰ – ۷٬۵۰۱
گاهشماری مازندرانی ۱٬۵۰۳ – ۱٬۵۰۴
گاه‌شماری قبطی ۱٬۷۰۸ – ۱٬۷۰۹
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۸۴ – ۱٬۹۸۵
سال عبری ۵٬۷۵۲ ۵٬۷۵۳
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۲٬۰۴۷ – ۲٬۰۴۸
 - ساکا سموت ۱٬۹۱۴ – ۱٬۹۱۵
 - کالی یوگا ۵٬۰۹۳ – ۵٬۰۹۴
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۹۲
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۳۲۵
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۵۳۵

رویدادها

زادروزها

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

درگذشت‌ها

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

 
پروفسور محمود حسابی

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

پیوند به بیرون

منابع