۱۳۷۵ (قمری)

۱۳۷۵ (قمری)، هزار و سیصد و هفتاد و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیستم اوت سال ۱۹۵۵ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰ 

سال: ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ - ۱۳۷۵ - ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

ماه رمضان

درگذشتگانویرایش

پانویسویرایش

  1. محمد شریف رازی،گنجینه دانشمندان،ج ۴ ،تهران،کتاب فروشی اسلامیه،صص۵۵۵-۵۵۶