۱۳۷۷ (خورشیدی)

سال ۱۳۷۷ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۷۷ هجری خورشیدی، سالی عادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰ 

سال: ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ - ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰
۱۳۷۷ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۹۸ – ۱٬۹۹۹
هجری قمری ۱٬۴۱۸ – ۱٬۴۱۹
گاه‌شماری گرگوری 1998
MCMXCVIII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۷۵۱
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۳۰۷
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۱۵۴ – ۱۵۵
گاه‌شماری بربری ۲٬۹۴۸
گاه‌شماری بودایی ۲٬۵۴۲
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۳۶۰
گاه‌شماری رومی ۷٬۵۰۶ – ۷٬۵۰۷
گاهشماری مازندرانی ۱٬۵۰۹ – ۱٬۵۱۰
گاه‌شماری قبطی ۱٬۷۱۴ – ۱٬۷۱۵
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۹۰ – ۱٬۹۹۱
سال عبری ۵٬۷۵۸ ۵٬۷۵۹
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۲٬۰۵۳ – ۲٬۰۵۴
 - ساکا سموت ۱٬۹۲۰ – ۱٬۹۲۱
 - کالی یوگا ۵٬۰۹۹ – ۵٬۱۰۰
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۹۸
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۳۳۱
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۵۴۱

رویدادها

ویرایش

زادروزها

ویرایش

اردیبهشت

ویرایش
 
ترلان پروانه
 
کیمیا علیزاده

مرداد

ویرایش
 
ناهید کیانی
 
مهدی قائدی

درگذشت‌ها

ویرایش
 
جعفر شریف‌امامی
 
سیروس قایقران
 
لرتا
 
احمد آرام
 
فرشته جنابی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تابستان

ویرایش
 
صادق چوبک
 
سهراب شهید ثالث
 
علی بخشایش خیابانی

تیر

مرداد

شهریور

پاییز

ویرایش
 
داریوش فروهر
 
پروانه اسکندری
 
محمدجعفر پوینده
 
مجید شریف
 
محمدتقی فلسفی

مهر

آبان

آذر

زمستان

ویرایش
 
سید محمد صدر
 
خانبابا بیانی
 
محمدتقی مسعودیه

دی

بهمن

اسفند

منابع

ویرایش