۱۳۸۰ (قمری)

سال هجری قمری

۱۳۸۰ (قمری)، هزار و سیصد و هشتادمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و ششم ژوئن سال ۱۹۶۰ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰ 

سال: ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش