۱۳۹۱ (قمری)

سال هجری قمری

۱۳۹۱ (قمری)، هزار و سیصد و نود و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هفتم فوریه سال ۱۹۷۱ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰ 

سال: ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱ - ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

شعبان

ویرایش