۱۴۱۴ (قمری)

۱۴۱۴ (قمری)، هزار و چهارصد و چهاردهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و یکم ژوئن سال ۱۹۹۳ میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰ 

سال: ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ - ۱۴۱۴ - ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

منابعویرایش