۱۴۳۱ (قمری)

۱۴۳۱ (قمری)، هزار و چهارصد و سی‌ ویک‌مین سال در گاه‌شماری هجری قمری قراردادی و کبیسه است.
اول محرم این سال روز جمعه: (۲۷ آذر ۱۳۸۸ هجری خورشیدی) برابر با هجدهم دسامبر سال ۲۰۰۹ میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰  ۱۴۶۰ 

سال: ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ - ۱۴۳۱ - ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴

درگذشتگانویرایش