۱۴۴۳ (قمری)


۱۴۴۳ قمری، هزار و چهارصد و چهل و سومین سال در گاه‌شماری هجری قمری قراردادی سالی عادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰  ۱۴۶۰  ۱۴۷۰ 

سال: ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ - ۱۴۴۳ - ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶

اول محرم این سال روز سه‌شنبه: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ هجری خورشیدی (برابر با ۱۰ اوت ۲۰۲۱ میلادی) است.

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش