۱۶ (قمری)، شانزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پنجم فوریه سال ۶۳۷ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۲۰  −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰ 

سال: ۱۳ ۱۴ ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ ۱۸ ۱۹

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش