۲۲۵ (قمری)

سال هجری قمری

۲۲۵ (قمری)، دویست و بیست و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با شانزدهم نوامبر سال ۸۳۹ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۱۹۰  ۲۰۰  ۲۱۰  ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰ 

سال: ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش